Vad är homeopati?

Homeopati är en terapiform som har sina rötter i antiken och de filosofiska tankegångar som Hippokrates, läkekonstens fader, formulerade. Som medicinsk behandlingsmetod utvecklades homeopatin av den tyske läkare Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann upptäckte att ett medel som hos en frisk människa gav upphov till speciella symtom kunde bota samma symtom hos sjuka. Han testade ett stort antal medel på sig själv och på sina vänner, och lade grunden till homeopatins ”Fass” som vi kallar Materia Medica.

Homeopatin utgår från att varje organism har en inneboende självläkningsförmåga. Sjukdom beror på att kroppens självläkningsförmåga är nedsatt. Detta i sin tur beror på genetiska faktorer eller påfrestningar av olika slag. Det kan vara fysisk stress, som t ex klimatfaktorer, gifter eller överansträngning, eller psykisk stress, som t ex sorg, psykiskt trauma och konflikter. Homeopatiska medel stärker kroppens självläkande förmåga när systemet kommit i obalans.

Varje individ är unik och reagerar med egna individuella sjukdomssymtom och därför är homeopatisk behandling alltid individuell. Det innebär att två personer med samma medicinska diagnos sannolikt inte får samma homeopatiska behandling.

Vad är ett homeopatiskt läkemedel?

Homeopatiska läkemedel utvinns från djur-, växt- eller mineralriket. De tillverkas genom gradvis utspädning och därefter skakning, s.k potentiering. Det är en process som gör att läkemedlen kan stimulera kroppens egen läkningsförmåga.

Den homeopatiska konsultationen.

Den första homeopatiska konsultationen tar 1½-2 timmar. Då får patienten berätta så utförligt som möjligt om sina besvär. När uppträder besvären, och vad kan förvärra eller lindra? Hur påverkas man av väder och temperatur? Man går också in på vilken mat man gillar eller ogillar, sömn, törst och olika personlighetsdrag. Ovanliga symtom kan vara till viktig hjälp i bedömningen. Efter konsultationen ordineras man ett homeopatiskt läkemedel. Behandlingen kan förorsaka en reaktion i kroppen så att symtomen förvärras till en början. Det är ett uttryck för att kroppen börjar bearbeta sjukdomen, vilket är positivt. Gamla symtom kan dyka upp, och kroppen kan få ett slags utrensningsreaktion i form av hosta med slem, svettning, illaluktande urin, avföring eller flytningar.

Återbesök sker efter 4-6 veckor och då utvärderas vad som skett under mellantiden. Skall man fortsätta med medicinen? Är det aktuellt att byta medicin? Eller ska man bara avvakta? Antalet återbesök kan variera, ibland räcker det med ett, men ofta behöver man flera.

Första besöket kostar 650:- ( inklusive moms och mediciner) Återbesöken kostar 325:- (inklusive moms)

Vad kan behandlas?

Homeopatin ser inte på sjukdomar som den konventionella sjukvården gör, utan som uttryck för en obalans i kroppen. Då behandlingen går ut på att stärka kroppens egen självläkningsförmåga är det inte helt enkelt att veta vilka begränsningar homeopatin har men av erfarenhet vet man vilka sjukdomar som brukar svara bra på homeopatisk behandling. Det är t ex.

Hosta, bihålebesvär, halsfluss, influensa Infektionskänslighet Överkänslighet, allergi, astma Hudbesvär, t ex acne och eksem Led- och muskelvärk, reumatisk värk Huvudvärk, migrän och yrsel Mag- tarmproblem Urinvägsbesvär Cirkulationsproblem Hormonella problem Infertilitet, impotens, minskad sexlust Överansträngning, psykiskt och fysiskt Extrem trötthet, utbrändhet Nedstämdhet, oro, humörsvängningar Sömnproblem Nervösa besvär, panikattacker Koncentrationssvårigheter