Självkännedom

Självkännedom Redan i tonåren hade jag en stark andlig längtan. Jag sökte inom kyrkan och läste diverse böcker inom det andliga området, men kunde inte hitta det som kändes rätt för mej. Min andliga vilsenhet, i kombination med låg självkänsla, ledde till en känsla av allmän meningslöshet och livsleda.

1991 gick jag min första kurs i självkännedom på Mullingstorps kursgård. Den vände helt upp och ned på min begreppsvärld. Den andliga världen som jag sökt överallt hittade jag inom mej själv. Efter den första kursen följde fler kurser under många år, och de öppnade för mej en inre värld som jag knappt hade anat tidigare. Under senare år har jag fortsatt med självkännedomskurser på ”Baravara” i Vikarbyn. Den senaste längre utbildningen där var ”Training for life” 2004 – 2005.

Kurserna har lett till att jag har blivit mer ärlig och accepterande mot mej själv, mindre dömande mot både mig själv och omgivningen, och därigenom har jag hittat en vila inom mej som jag inte hade tidigare. Jag har också insett hur lika vi människor är där inne på djupet, vi tampas med i stort sett samma problem i olika förklädnad. Jag har fått redskap att möta livets olika utmaningar. De utmaningar som tidigare var ”problem” har givit mig ytterligare möjligheter att förstå mej själv på ett djupare plan, och därigenom också att förstå andra. Jag ser en djup mening med livet.

Mitt intresse för självkännedom innebär att jag för in den delen på ett självklart sätt i det homeopatiska samtalet, men i olika grad, beroende på hur intresserad den jag möter är. Om önskemål finns kan jag också ta emot patienter enbart för samtal i livsfrågor.