Vägen till homeopatin

År 2000 var ett år som vände upp och ner på min begreppsvärld. Jag arbetade då sedan många år som distriktsläkare. Jag trivdes bra i mitt arbete även om jag gång efter annan kände frustration över att mina patienter inte blev friska ”på riktigt”. Var det verkligen bra med alla läkemedel som patienterna fick i sig?

I mars 2000 träffade jag för första gången en klassisk homeopat. Hon berättade i korthet om grundprinciperna för homeopati och jag kände direkt, ”att så vill jag arbeta”. Under de efterföljande veckorna kunde jag inte lämna tanken på hur det skulle vara att jobba som homeopat. Jag hade samtidigt motstridiga känslor inom mej, kunde jag lämna ett tryggt arbete med hög inkomst för en mycket osäker framtid som homeopat. Jag var också ”fostrad” under medicinstudierna och i mitt jobb som läkare, att alternativmedicinska metoder inte var något att lita på och framför allt inte homeopati som definitivt var fråga om ren humbug.

Längtan var större än rädslan och i augusti samma år påbörjade jag en 3-årig utbildning i klassisk homeopati på SIKH (Skandinavisk Institut för Klassisk Homeopati) i Oslo. Sedan hösten 2003 arbetar jag som klassisk homeopat. Jag använder naturligtvis mina kunskaper som läkare i mitt arbete som homeopat, men jag utövar inte skolmedicin.